Apurahan käyttöselvitys

Selvitys apurahan käytöstä tulee tehdä säätiölle viipymättä apurahatyöskentelyn päätyttyä. Apurahan käyttöselvityksessä raportoidaan säätiön apurahalla suoritetut opinnot sekä tehty tutkimus.

Käyttöselvitys on joko väliselvitys tai loppuselvitys. Väliselvitys toimitetaan jatkokoulutusapurahan ensimmäisen apurahavuoden päätyttyä. Loppuselvitys toimitetaan, kun koko apurahakausi on päättynyt. Käyttöselvitys tehdään alla olevalla lomakkeella.

Kopio selvityksestä lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen.

Käyttöselvityksessä kuvataan seuraavat kohdat:

Selvitykseen voi liittää tiedostona esimerkiksi väitöskirjan kansilehden ja tiivistelmän tai apurahakaudella valmistuneen artikkelin kansilehden. Alkuperäiskappaleita ei toimiteta säätiölle.
 
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 48 MB.
Sallitut tiedostotyypit: jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx.