Apurahatyypit

Osk. Huttusen säätiö tukee tieteellisiä jatko-opintoja ja tutkimustyötä ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tuki kohdistuu kaikille tieteenaloille. 

Säätiö myöntää apurahoja seuraaviin tarkoituksiin

  1. tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opinnot, erityisesti Britannian vanhoissa yliopistoissa (Cambridge, Oxford, Edinburgh, St. Andrews), mutta myös muissa ulkomaisissa yliopistoissa,
  2. post-doc-vaiheen ulkomailla tapahtuvat tutkimusjaksot 
  3. senioritutkijoiden Clare Hall Fellowship (Cambridge University)

 

Apurahat tohtoriopintoihin

Jatko-opiskeluapuraha on tarkoitettu maisteritasoisen yliopistotutkinnon suorittaneille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 27 vuotta. Tohtorin tutkintoon tähtäävien opintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot, mutta myös muu ulkomainen yliopisto on mahdollinen.

Jos hakijalla on lapsia, hakijan yläikärajaan lisätään 18kk/lapsi.

Rahoitus myönnetään aluksi kahdeksi vuodeksi, mutta apurahakautta voidaan eri hakemuksesta jatkaa kolmannella vuodella. Henkilökohtaisen apurahan vuotuismäärä on 26350 euroa. Jatko-opintostipendiin voi hakea puolisolisää (3200 euroa/vuosi), lapsilisää (3200 euroa/vuosi/lapsi) sekä sosiaaliturvaosuutta (nk. MELA-maksu).

Tohtoriopintoihin voi lisäksi hakea lisäapurahan kohdeyliopiston edellyttämiin pakollisiin kustannuksiin, kuten lukukausimaksuihin.

Tohtoriapurahojen hakuaika on vuosittain 15.5. – 15.6. 

Linkki apurahailmoitukseen

Linkki sähköiseen hakemukseen

 

Post doc - apurahat

Post doc -apuraha on tarkoitettu nuorille tutkijoille tieteelliseen tutkimustyöhön ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuskeskuksessa. Vuodeksi kerrallaan myönnettävä apuraha on tarkoitettu post doc -tutkimuksen päärahoituslähteeksi. 

Henkilökohtaisen apurahan suuruus on 42000 euroa/vuosi (3500 e/kk). Tämän lisäksi apurahaan kuuluu puolisolisä (5000 e/vuosi) ja lapsilisä (5000 e/vuosi/lapsi). Apurahan saaja voi myös hakea rahoitusta merkittäviin lisäkustannuksiin (esim. poikkeuksellisen korkeat asumiskulut, nk. bench fee -maksut). 

Apurahaa voivat hakea tohtorin tutkinnon suorittaneet, hakuajan päättyessä enintään 35 vuotta täyttäneet tutkijat. Jos hakijalla on lapsia, hakijan yläikärajaan lisätään 18kk/lapsi. 

Post doc-apurahojen hakuaika on vuosittain 15.5. -15.6.

Linkki apurahailmoitukseen

Linkki sähköiseen hakemukseen

 

Senioritutkijan sapattiapuraha (Osk. Huttunen Fellowship)

Senioritutkijan sapattiapuraha (Osk. Huttunen Fellowship) toteutetaan yhteistyössä Cambridgen yliopiston  Clare Hall -collegen kanssa. Se on tarkoitettu professoreille ja muille akateemisesti meritoituneille senioritutkijoille 6 – 12 kk tieteelliseen työskentelyyn Cambridgen yliopistossa. Se mahdollistaa pääsääntöisesti akateemisen lukuvuoden (12 kk) mittaisen tutkimuskauden Cambridgen yliopistossa. Apuraha kattaa majoituksen, ateriat sekä yliopiston mahdollisesti laskuttaman ’bench feen’. Majoitus tapahtuu perheystävällisellä Clare Hall -collegella. Apurahaan kuuluu myös henkilökohtainen osuus, jonka suuruus on 10000-50000 euroa/12 kk. Henkilökohtaisen osuuden suuruus määräytyy tutkimuskauden pituudesta ja apurahan saajan muusta rahoitustilanteesta.

Osk. Huttunen Fellowshipin hakuaika on vuosittain 1.12. -15.1.

Linkki apurahailmoitukseen

Linkki sähköiseen hakemukseen

 

Apurahan hakeminen

Kullekin apurahamuodolle on sähköinen hakulomake.

Hakemuksia koskevat suositukset tulee lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle (timo.avist@helsinki.fi) apurahojen hakuaikana. Hakemukset ja suositukset on jätettävä viimeistään 15. kesäkuuta (tohtori- ja post doc-apurahat) ja 15. tammikuuta (Osk. Huttunen Fellowship).

 

Apurahapäätökset

Tohtorikoulutus- ja post doc-apurahoja koskevat päätökset tehdään elo-syyskuussa. Päätöksiin voi liittyä henkilökohtainen haastattelu ennen päätöksentekoa.

 

Apurahan käyttöselvitys

Selvitys apurahan käytöstä tulee tehdä säätiölle viipymättä apurahatyöskentelyn päätyttyä. Apurahan käyttöselvityksessä raportoidaan säätiön apurahalla suoritetut opinnot sekä tehty tutkimus.

Käyttöselvitys on joko väliselvitys tai loppuselvitys. Väliselvitys toimitetaan tohtorikoulutusapurahan ensimmäisen vuoden päätyttyä. Loppuselvitys toimitetaan, kun koko apurahakausi on päättynyt. Käyttöselvitys tehdään erillisellä lomakkeella.

 

Lisätietoja

Lisätietoja saa säätiön asiamieheltä, teol. maisteri Timo Åvistilta puh. puh. 02941 22102, sähköposti timo.avist@helsinki.fi, postiosoite c/o Timo Åvist, PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto.